۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱

سدهای شگفت انگیز جهان

 مهندسی عمران مقالات تخصصی

سد بزرگ آسوان

این سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است. هدف از ساخت این سد تنها سامان دهی به سیلاب های سالانه رود نیل نیست بلکه هدف اصلی ایجاد یک دریاچه پشت سد به منظور فراهم آوردن ذخایر آبی برای جلوگیری از قحطی و کمبود آب در مواقع خشکسالی، می باشد.

 سد های شگفت انگیز جهان

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی

بایگانی

پيوندها